Her finn de vedteken møteplan for kontrollutvala i dei 15 kommunane som SEKOM er sekretariat for.

Møteplan 2016, oppdatert pr. 7.12. (PDF, 91 kB)

 

Vi har også starta med å førebu møteplan for 2017:

Møteplan 2017, framlegg pr 7.12.2016 (PDF, 92 kB)

Styret hadde møte i Førde rådhus den 29. september kl 11.00. På dette møtet handsama styret mellom anna budsjettet for 2017.

Her finn du saklista og meir om styret.

 

SEKOM-sekretariat er med i Sekretariatforum for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Forumet har sendt uttale til NOU 2016:4, Ny kommunelov:

Styret for SEKOM-sekretariat hadde konstituerande møte den 17. mars. I møtet handsama styret mellom anna:

  • Konstituering og val for 4-års perioden
  • Rekneskap 2015
  • Årsmelding 2015
  • Arbeidsplan 2016/2017

Her finn du møtebok og innkalling

Anna fare! Illustrasjon ved Jan Olav Fretland 250116.JPG

Det var veldig kjekt nær 150 deltakarar på samling for kontrollutval i Sogn og Fjordane måndag 25. januar!

Vi har fått låne nokre bilete frå samlinga på Skei den 25. januar. Takk til Torill Monsen i Sogn og Fjordane kommunerevisorforening for at får legge ut bileta her!

NKRF logo

 

Presentasjonar i oppstartmøta

SEKOM-sekretariat og KRYSS Revisjon har laga kvar sine presentasjonar som blir brukte som bakgrunn for informasjon til utvalet.

Presentasjon frå SEKOM-sekretariat (PDF, 200 kB)

Presentasjon frå KRYSS Revisjon (PDF, 1017 kB)

Orientering om Kommunerevisjonen i Nordfjord (PDF, 817 kB)

 

Kontrollutvalet i Førde 2015 - 2019

Vi er no i gang med oppstartmøta etter kommunevalet 2015. Planen er at alle utvala skal ha minst eitt møte før jul.

Førde kontrollutval 23.10.15

Førde kontrollutval var det første utvalet som hadde oppstartmøte i den nye perioden. Utvalet møtte i Førde rådhus fredag 23. oktober 2015.

Arnar Helgheim, dagleg leiar

Styret for SEKOM-sekretariat hadde møte i møterom Anga i Førde rådhus, onsdag 30. september 2015. 

 

Her finn de møteboka. (PDF, 88 kB)

Her finn de saklista til møtet. (PDF, 5 MB)

Styret for SEKOM-sekretariat har vedteke arbeidsplan for 2015 og 2016. I arbeidsplanen er det blant anna prioritert arbeidsområde med mål og tiltak.

 

Arbeidsplanen finn du her. (PDF, 124 kB)

Status for arbeidsplan pr 30.9.15 (Styresak) (PDF, 84 kB)

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no

Login for redigering Login for redigering