Oppstart av ny valperiode

Vi er no i gang med oppstartmøta etter kommunevalet 2015. Planen er at alle utvala skal ha minst eitt møte før jul.

Førde kontrollutval 23.10.15

Førde kontrollutval var det første utvalet som hadde oppstartmøte i den nye perioden. Utvalet møtte i Førde rådhus fredag 23. oktober 2015.

Førde kontrollutval 2015 - 2019. Bilete tatt på møte den 23. oktober 2015. - Klikk for stort bileteFørde kontrollutval 2015 - 2019. Bilete tatt på møte den 23. oktober 2015.

   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no