Om SEKOM-sekretariat

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Etter forskrift som er heimla i kommunelova, skal sekretariatet for kontrollutvalet vere uavhengig både i høve administrasjonen og revisor. Sekretariatet skal sjå til at saker som vert handsama av kontrollutvala er forsvarleg utgreia og at vedtak i utvala vert sette i verk.

 

Samling av val til styret for SEKOM-sekretariat i alle dei 15 eigarkommunane. (PDF, 4 MB)

Arbeidsplan 2018 (PDF, 480 kB)

Årsmelding 2016 (PDF, 4 MB)

SEKOM Samarbeidsavtale (PDF, 63 kB)

SEKOM Vedtekter (PDF, 191 kB)

 

Viktigaste lov- og forskriftsgrunnlaget for SEKOM-sekretariat:

Kommunelova

Forskrift om kontroll i kommunar og fylkeskommunar

Sist endra 03.01.2018
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no