Ny publisering av møtedokument

Menyar på nettsida 2018.png - Klikk for stort bilete

Frå og med 2018, finn de sakliste og møtebok under "Møteplan" til venstre i menyvalet. Her ligg alle dei 15 kontrollutvala i tillegg til styre og arbeidsutval for selskapet.

Møteplan 2018 illustrasjon.JPG - Klikk for stort bilete Sakliste og møtebok frå Møteplan 2018.jpg - Klikk for stort bilete

Når du har klikka deg inn på det aktuelle møtet, kan du anten opne dokumenta kvar for seg eller opne heile saklista med vedlegg som eit pdf-dokument under "Sakskart" (sjå illustrasjon).

Menyen "Kontrollutvala" vert liggande som arkiv for tidlegare møte. 

   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no