Møteplan - oppdatert

Her finn de vedteken møteplan 2018 for kontrollutvala i dei 15 kommunane som SEKOM er sekretariat for.

Møteplan 2018 pr 4. juni (PDF, 94 kB)

 
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no