Kontaktinformasjon kontrollutvalet Askvoll 2015 - 2019

Leiar:

Oddbjørn Aalen (frå 17.10.2018 KOM-050/18)

Iddrettsveien 1, 6982 Holmedal, mobil 952 42 303. E-post: oddbjorn.aalen@fellesforbundet.no  

Nestleiar:

 

Medlemer:

Frank Hatlø

6987 Bulandet, mobil 905 20 930, telefon 57 73 00 70. E-post: fhatlo@enivest.net

Jorunn Sølvi Blom Aalen

6983 Kvammen, mobil 915 84 063, telefon 57 73 19 96. E-post: jorunn.blomaalen@rr-vest.no,

Sissel Losnegård Hansen

Elvebø, 6982 Holmedal, mobil 901 07 863. E-post: sissellh@online.no

 

Varamedlemer:

1. Arnljot Berge Stang

6984 Stongfjorden, mobil 976 18 013. E-post: bergestang@gmail.com

2. Kjellaug Veivåg Høyvik

6985 Atløy, mobil 975 90 618, telefon 57 73 14 13. E-post: kjehoeyv@online.no

3. Svein Eivind Solheim

Prestemarka, 6980 Askvoll, mobil 915 95 808, telefon 57 73 02 14. E-post: sveine-s@online.no

4. Magnhild Reed Ask

6980 Askvoll, mobil 901 06 206. E-post: mraskvoll@gmail.com

5. Lauge Peder Mandelid

Gjelsvik, 6983 Kvammen, mobil 910 01 061. E-post: laumande@online.no

   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no