Kontrollutval hovudside (arkiv)

 

NB! Frå og med 1.1.2018, vert saklister og møtebøker berre oppdatert under menyen "Møteplan". Denne samlesida vert liggande som eit tilgjengeleg arkiv.

 

På denne sida finn du innkallingar og møteprotokollar vedrørande møte i kontrollutvala, samt kontaktinformasjon til kontrollutvalsmedlemer og varamedlemer til kontrollutvala.

Sist endra 10.01.2018
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no